TERMENI SI CONDITII

Conditii Generale pentru utilizarea site-ului www.ghidulmirilor.ro

1.Descriere generală

 Menirea noastră este să creștem calitatea serviciilor din Romania, prin comunicarea directă și la vedere a consumatorilor cu furnizorii de servicii. Pentru realizarea acestui scop vom respecta urmatoarele principii :

 – Respectăm userii platformei, atât furnizorii de servicii cât și consumatorii, prin optimizarea continuă a website-lui,

 – Vă punem la dispoziție posibilitatea să experimentați o multitudine de servicii oferite de către furnizorii prezenți pe site-ul nostru,

 – Vă ajutăm cu suport tehnic prin departamentul Asistenta Clienti la numarul de telefon 0722.851.898 sau cu ajutorul adresei de email contact@ghidulmirilor.ro,

 – Vă oferim posibilitatea de a posta și de a citi recenzii, comentarii de la clienți despre furnizorii de servicii prezenți pe platforma noastră,

 – Oferim posibilitatea furnizorilor de servicii de a intra în contact direct cu clienții sau viitorii clienți, prin folosirea contului propriu,

 – Oferim posibilitatea furnizorilor de servicii de a-și îmbunătăți serviciile prin recenziile și părerile scrise de către consumatori.

 2.Termeni introductivi

Aceşti termeni şi condiţii, care pot fi amendaţi din când în când, se aplică direct sau indirect (prin distribuitori) tuturor serviciilor noastre disponibile online, prin e-mail sau telefon. Prin accesarea, căutarea şi utilizarea website-ului nostru (mobil) sau a oricărei aplicaţii pe orice platformă (numite în continuare ˝Platformă˝) şi/sau prin efectuarea unei rezervări, confirmaţi şi sunteţi de acord că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos (inclusiv declaraţia de confidenţialitate).

Aceste pagini, conţinutul şi infrastructura acestor pagini şi serviciul de rezervări online oferite de noi pe aceste pagini şi prin acest website sunt în proprietatea, operate şi furnizate de ghidulmirilor.ro, proprietate a MASTEREX STYLE SRL , şi sunt furnizate doar pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial, conform termenilor şi condiţiilor de mai jos. Relația pe care o avem cu Furnizorii de Servicii este guvernată de termeni și condiții separate, care guvernează relația comercială pe care o avem cu fiecare dintre acești Furnizori de Servicii. Fiecare Furnizor de Servicii acționează într-o manieră profesională vis-à-vis de ghidulmirilor.ro atunci când face disponibil un produs și/sau serviciu pe sau prin ghidulmirilor.ro (atât pentru relația business-to business, cât și pentru relația business-consumator ).

Vă rugăm să rețineți că Furnizorii de Servicii pot avea, pot declara aplicabile și/sau pot solicita (acceptarea) – pe lângă politicile și informațiile importante afișate pe website, propriii termeni și condiții (de livrare / expediere / transport / utilizare) și reguli ale casei pentru folosirea, accesarea și consumarea Serviciilor .

 3.Definiții

 „ghidulmirilor.ro”, „noi”, „nostru” înseamnă MASTEREX STYLE SRL S.R.L., societate cu răspundere limitată înregistrată conform legislației din România, cu sediul social în România, Constanța, Str. Prieteniei, Nr. 7, Bl.P, Sc.E, Ap.61

 „Platforma” înseamnă website-ul (mobil) şi aplicaţia deținută, controlată, administrată, menținută și/sau găzduită de către ghidulmirilor.ro.

 „Furnizor de Servicii” înseamnă furnizorul profesional de servicii / produse de orice fel care pune la dispoziția consumatorilor aceste facilități.

 „Consumator” înseamnă persoanele care folosesc platforma și au posibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de „Furnizorii de Servicii”.

 4.Caracteristicile și natura serviciilor noastre

 Ghidulmirilor.ro nu (re)vinde, închiriază sau oferă niciun produs sau serviciu.

Informaţiile pe care vi le transmitem sunt bazate pe informaţiile pe care Furnizorii de Servicii ni le transmit nouă. Ca atare, Furnizorii de Servicii care își promovează Serviciile / Produsele pe Platformă primesc un acces la sistemele noastre și la extranet prin care sunt exclusiv responsabili pentru actualizarea informaţiilor referitoare la preţuri/taxe, disponibilitate, politici, condiții şi alte informaţii relevante care sunt publicate pe Platforma noastră.

Deşi utilizăm aptitudini corespunzătoare şi grijă în executarea Serviciilor noastre, nu vom verifica dacă şi nu garantăm că toate informaţiile sunt exacte, complete sau corecte, nici nu putem fi făcuţi răspunzători pentru orice eroare (incluzând erori tipografice sau evidente), orice întreruperi (fie că se datorează oricărei defectiuni (temporare şi/sau parţiale), reparaţii, actualizări sau întreţineri ale Platformei noastre sau altele), pentru informaţii inexacte, înşelătoare sau neadevărate, sau netransmiterea informaţiilor. Fiecare Furnizor de Servicii rămâne responsabil tot timpul pentru exactitatea, integritatea şi corectitudinea informaţiilor (descriptive) (incluzând preţuri/taxe, politici și condiții şi disponibilitate) prezentate pe Platforma noastră. Platforma noastră nu constituie şi nu ar trebui să fie privită ca o recomandare sau susţinere a calităţii, nivelului serviciilor sau clasificarea oricărui Furnizor de Servicii (principale sau auxiliare) ) făcut disponibil.

 Serviciile noastre sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală şi non-comercială. De aceea, nu aveţi permisiunea de a revinde, deep-link, folosi, copia, monitoriza (de ex. spider, scrape), afişa, salva sau reproduce orice conţinut sau informaţie, software, produse sau servicii disponibile pe Platforma noastră pentru orice activitate sau scop comercial sau competitiv.

 Orice erori şi greşeli (inclusiv tipărire greşită) nu sunt executorii.

 5.Ghidulmirilor.ro va respectă intimitatea.

În această privință vă invităm să citiți politica de confidențialitate și cookie-uri pentru informații suplimentare.

 6.Gratuit pentru consumatori, doar Furnizorii de servicii plătesc !

Dacă nu este indicat altfel, serviciul nostru este gratuit pentru consumatori, deoarece, spre deosebire de multe alte părți, nu vă vom percepe taxe pentru Serviciile noastre .

Furnizorii de Servicii plătesc anumite taxe, conform planului ales .

Furnizorii de Servicii își pot îmbunătăți clasamentul prin creșterea comisionului/ alegerea pachetului Platinum și/sau cu adăugarea reclamei proprii. Utilizarea pachetelor Gold sau Platinum (prin creșterea comisionului în schimbul unei poziții mai bune în clasament) este la discreția Furnizorului de Servicii.

Numai Furnizorii de Servicii care au o relație comercială cu Ghidulmirilor.ro vor fi disponibili pe Platformă. Ghidulmirilor.ro nu este o platformă deschisă în care utilizatorii finali își pot pune la dispoziție produsul sau serviciul; Ghidulmirilor.ro nu permite părților neprofesionale să ofere sau să-și vândă produsele si/sau serviciile pe sau prin Ghidulmirilor.ro.

 7.Corespondența

 Prin folosirea Platformei sunteți de acord ca ghidulmirilor.ro să vă trimită anumite tipuri de corespondență pe cale electronică. Spre exemplu , dar nu în mod limitativ: email-uri de înregistrare, de confirmare, de creare conturi și parole, etc.

Ghidulmirilor.ro nu răspunde de corespondența primită de la Furnizorii de Servicii, de calitatea și conținutul acesteia.

Ghidulmirilor.ro neagă orice responsabilitate cu privire la comunicarea cu Furnizorul de Servicii pe sau prin platforma sa.

 Orice reclamație sau plângere împotriva Ghidulmirilor.ro trebuie să fie depusă cu promptitudine, dar în orice caz, în termen de 20 de zile calendaristice de la data întâmplării/sesizării faptei întâmpinate. Orice reclamație sau plângere depusă după expirarea perioadei de 20 de zile calendaristice poate fi respinsă, iar reclamantul își pierde orice drept de compensare (de daune sau în bani).

 Consumatori (în Spațiul Economic European): Vă sfătuim să ne anunțați în prealabil despre orice reclamații prin contactarea Asistență Clienți. Dacă aceasta nu rezolvă plângerea dvs., puteți să vă încărcați reclamația prin intermediul platformei ODR a Comisiei Europene. Această platformă pentru soluționarea online a litigiilor se găsește aici: http://ec.europa.eu/odr .

 8.Recenzii, Comentarii, Evaluări

 Ghidulmirilor.ro oferă posibilitatea consumatorilor de a scrie recenzii, comentarii și evaluări Furnizorilor de Servicii în secțiunea special dedicată. Evaluările pot fi atât cu valențe pozitive, cât și negative și au în vedere în mod exclusiv produsele sau serviciile oferite de Furnizorii de Servicii pe site. Utilizatorii se obligă să întocmească evaluari bazate pe date realiste, care să respecte legislația aplicabilă privind drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de licență, marcă înregistrată etc. Utilizatorul se obligă să nu furnizeze nici un fel de informații înșelătoare în review-ul înregistrat. Utilizatorul trebuie să ia în considerare că, ori de câte ori postează un mesaj, adresa sa de IP este înregistrată.
În cazul în care Ghidulmirilor.ro constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului de a înscrie în secțiunea de recenzii de pe platformă.

 Este la libera exprimare părerea fiecărui utilizator precum și conținutul recenziilor, mai puțin în următoarele cazuri :

Ghidulmirilor.ro nu va accepta comentarii care :

– Conțin limbaj obscen explicit, înjurături, limbaj violent, discriminator, ameninţări,

– Menționează nume complete sau includ atacuri personale la adresa unor angajaţi indentificaţi prin nume,

– Promovează activităţi ilegale (droguri, prostituţie),

– Menționează numele unor website-uri, includ e-mailuri și adrese, numere de telefon, date ale cardului de credit,

– Au conţinut politic sensibil,

– Conțin poze/imagini obscene.

 Ghidulmirilor.ro şi Furnizorul de Servicii au dreptul de a înceta relaţia din orice motiv (inclusiv în cazul încălcării contractului său al (anunţării) falimentului) respectând perioada relevantă de notificare stabilită de părţi.

 Ghidulmirilor.ro NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE DE CONȚINUTUL NICIUNEI EVALUĂRI, RECENZII SAU COMENTARII, ACESTEA FIIND EXCLUSIV OPINIA CELUI CARE POSTEAZĂ.

 9.Repudiere

 Cu privire la limitările stabilite în aceşti termeni şi condiţii, şi în limita permisă de lege, nici noi, nici unul dintre funcţionarii, directorii, angajaţii, reprezentanţii, subsidiarii, companiile noastre afiliate, distribuitorii, partenerii (de distribuţie) afiliaţi, împuterniciţii, agenţii sau alte părţi implicate în crearea, sponsorizarea, promovarea sau punerea la dispoziţie a website-ului şi conţinutului său în alt mod nu vor fi responsabili pentru orice pierdere sau pagubă punitivă, specială, indirectă sau importantă, orice pierdere de producţie, de profit, de venit, de contract, pierdere sau păgubire a reputaţiei şi al bunului renume, pierdere de creanţe, orice inacurateţe legată de informaţii (descriptive) (inclusiv preţuri, disponibilități şi clasificări) ale Furnizorului de Servicii care sunt prezentate pe platforma noastră, serviciile executate sau produsele oferite de Furnizorul de Servicii sau alți parteneri de afaceri, orice pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, importante sau punitive) plătite sau suportate de dumneavoastră, produse de, apărute ca urmare a sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau de întârzierile Platformei noastre, sau orice rănire, moarte, pagube ale proprietăţii (personale) sau alte pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, speciale, rezultate sau punitive) suferite, produse sau plătite de dumneavoastră, fie datorită unor acte (legale), erori, încălcări ale legii, neglijenţe (crase), comportament neadecvat benevol, omisiuni, neexecutare, reprezentări defectuoase, prejudiciu sau răspundere strictă sau atribuibilă (total sau parţial) Furnizorului de Servicii sau altor parteneri de afaceri ai noștri (inclusiv angajaţilor, directorilor, agenţilor, reprezentanţilor sau companiilor lor afiliate) ale căror produse sau servicii sunt puse (direct sau indirect) la dispoziție, oferite sau promovate pe sau prin intermediul Platformei, incluzând orice anulare, grevă, forţă majoră sau orice alt eveniment mai presus de controlul nostru.

 Site-ul nostru conţine link-uri către alte site-uri web. Vă rugăm să luaţi notă de faptul că nu suntem responsabili pentru practicile de confidenţialitate ale acestor site-uri web şi va sfătuim să citiţi declaraţiile de confidenţialitate ale fiecărui site care colectează informaţii personale.

Ghidulmirilor.ro nu își asumă răspunderea pentru utilizarea, validitatea, calitatea, ajustarea, adecvarea și dezvăluirea cuvenită a Serviciilor/Produselor oferite de Furnizorii de Servicii și nu face nicio declarație, garanție sau condiții de orice fel în acest sens, indiferent dacă este implicită, legală sau nu, inclusiv orice garanții implicite de vandabilitate, titlu, non-încălcare sau adecvare pentru un anumit scop. Recunoașteți și sunteți de acord că Furnizorul de Servicii relevant este singurul responsabil și își asumă toată responsabilitatea și răspunderea în legătură cu serviciile/produsele oferite (inclusiv garanțiile și declarațiile făcute de Furnizorul de Servicii). Ghidulmirilor.ro nu este un (re)vânzător al serviciilor/produselor. Plângerile sau revendicările cu privire la Servicii/produse oferite de Furnizorii de Servicii (inclusiv legate de prețul, politica sau solicitările specifice oferite de clienți) trebuie tratate de Furnizorul de Servicii. Ghidulmirilor.ro nu își asumă răspunderea pentru astfel de reclamații, revendicări și garanții (ale produsului/serviciului).

Încărcând fotografiile/imaginile în sistemul nostru (de ex. pe lângă un comentariu) certificaţi, garantaţi şi sunteţi de acord că deţineţi copyright-ul asupra acestora şi că sunteţi de acord ca Ghidulmirilor.ro să poată folosi fotografiile/imaginile încărcate pe website-ul său şi în aplicaţiile mobile, precum şi în materialele şi publicaţiile promoţionale (online/offline) după cum Ghidulmirilor.ro consideră potrivit, la propria sa discreţie. Acordaţi Ghidulmirilor.ro drepturi şi licenţă non-exclusive, la nivel mondial, irevocabile, necondiţionate şi perpetue pentru a folosi, reproduce, afişa, a comanda să fie reproduse, distribui, sublicenţia, comunica şi disponibiliza fotografiile/imaginile, după cum Ghidulmirilor.ro consideră potrivit, la propria discreţie. Prin încărcarea acestor fotografii/imagini, persoana care le încarcă acceptă responsabilitatea morală şi legală completă asupra tuturor revendicărilor făcute de terţe părţi (incluzând dar nelimitându-se la Furnizori de Servicii), datorită utilizării şi publicării de către Ghidulmirilor.ro a acestor fotografii/imagini. Ghidulmirilor.ro nu deţine şi nu aprobă fotografiile/imaginile încărcate. Fidelitatea, corectitudinea şi dreptul de a folosi toate fotografiile/imaginile sunt asumate de persoana care le-a încărcat şi nu este responsabilitatea Ghidulmirilor.ro .

Ghidulmirilor.ro neagă orice responsabilitate şi răspundere faţă de imaginile afişate. Persoana care a încărcat fotografiile garantează că acestea nu conţin viruși, troieni, fişiere infectate şi că nu conţin materiale pornografice, ilegale, obscene, ofensatoare, nepotrivite sau faţă de care se poate obiecta şi că nu încalcă drepturile nici unei terţe părţi (drept de proprietate intelectuală, copyright, drept la intimitate). Orice fotografie/imagine care nu întruneşte criteriile de mai sus nu va fi afişată şi/sau poate fi îndepărtată/ştearsă de Ghidulmirilor.ro, oricând şi fără notificare anterioară.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

 Software-ul necesar serviciului nostru sau disponibil şi utilizat pe Platforma noastră şi drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv copyright) ale conţinuturilor, informaţiilor şi materialelor de pe Platforma noastră sunt proprietatea MASTEREX STYLE SRL S.R.L. şi a Furnizorilor de Servicii.

 Ghidulmirilor.ro are proprietatea exclusivă asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, titlurilor şi intereselor, designului şi funcţionalităţilor (inclusiv infrastructura) Platformei pe care serviciul este oferit (inclusiv în ceea ce priveşte comentariile clienţilor şi conţinutul tradus) şi nu aveţi dreptul să copiaţi, scrape, (hyper-/deep) link, publicaţi, promovaţi, vindeţi, integraţi, utilizaţi, combinaţi sau folosiţi în alt mod conţinutul (inclusiv orice traduceri ale conţinutului şi comentariile clienţilor) sau marca noastră fără permisiunea noastră expresă, în scris. În măsura în care veţi folosi sau combina (în întregime sau parţial) conţinutul nostru (tradus) (inclusiv comentariile clienţilor) sau veţi avea în alt mod drepturi de proprietate intelectuală asupra Platformei sau a oricărui conţinut (tradus) sau a comentariilor clienţilor, prin prezenta atribuiţi şi transferaţi toate aceste drepturi de proprietate intelectuală către Ghidulmirilor.ro. Orice utilizare ilegală sau oricare dintre acţiunile sau comportamentele menţionate anterior vor constitui o încălcare materială a drepturilor noastre de proprietate intelectuală (inclusiv a drepturilor de copyright şi baze de date).

 11.Legea aplicabilă, jurisdicția și soluționarea litigiilor

 Acești termeni și condiții și furnizarea serviciilor noastre vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română.

Orice diferend care decurge din acești termeni și condiții generale și serviciile noastre vor fi prezentate exclusiv instanțelor competente din Constanța, România. Pentru consumatori (în Spațiul Economic European): Vă sfătuim să ne anunțați în prealabil despre orice reclamații prin contactarea Asistență Clienți. Dacă aceasta nu rezolvă plângerea dvs., puteți să vă încărcați reclamația prin intermediul platformei ODR a Comisiei Europene. Această platformă pentru soluționarea online a litigiilor se găsește aici: http://ec.europa.eu/odr.

 În cazul în care orice prevedere a acestor termeni şi condiţii este sau devine invalidă, neaplicabilă sau neobligatorie, veţi rămâne sub obligativitatea tuturor celorlalte prevederi ale acestora. În acest caz, prevederile invalide vor fi totuşi aplicate pe atât pe cât permite legislatura în vigoare şi veţi fi cel puţin de acord să acceptaţi un efect similar cu cel al prevederilor invalide, neaplicabile sau neobligatorii, coform conţinutului şi scopului acestor termeni şi condiţii.

 12.Date despre Ghidulmirilor.ro și Furnizorii de Servicii

 Platforma Ghidulmirilor.ro este deținută în totalitate de MASTEREX STYLE SRL S.R.L., care este o companie privată și cu răspundere limitată, înregistrată conform legilor din România, având sediul in Constanța, strada Prieteniei nr.7, Bl.P, Sc.E, Ap.61  numar de înregistrare fiscală: RO5179200

 Ghidulmirilor.ro colaborează cu Furnizori de Servicii de pe teritoriul României. Furnizorii de Servicii nu controlează, administrează, menţin sau găzduiesc în nici un fel Platforma. Furnizorii de Servicii nu au nici o putere sau autoritate să reprezinte Ghidulmirilor.ro sau să încheie orice contract în numele sau pe seama Ghidulmirilor.ro.

                                      CONTRACT DE PRESTARI SERVICII / PUBLICITATE

Art.1. Prezentele condiţii generale şi termenii contractuali pentru serviciile de publicitate prestate de MASTEREX STYLE SRL SRL , cu sediul in Constanța, str.Prieteniei nr.7, Bl.P, Sc.E, Ap.61, CUI RO5179200, inregistrata la ORC cu nr. J13/ 665/ 1994, numar de telefon 0722 851 898, e-mail contact@ghidulmirilor.ro, reprezentata legal de administrator Paun Octavian, denumita in continuare MASTEREX STYLE SRL, fac parte integrantă din contractul de prestări servicii de publicitate – comandă de publicitate, denumit în continuare Contract.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

MASTEREX STYLE SRL prin www.ghidulmirilor.ro   publică pentru client anunţuri cu conţinut online, alte tipuri de anunţuri, bannere online, în scopul de a face cunoscut şi de a informa despre existenţa şi activitatea clientului.

 Art.3. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

3.1. În cazul anunţurilor online:

 1. – sa ofere serviciile conform pachetelor alese de catre client
 2. – sa pastreze active anunturile, listarile, promovarile si reclamele clientilor conform pachetelor si perioadei alese/ platte de catre client

 Art.4. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI:

 4.1.

 1. Prin adaugarea unei sau mai multe listari, clientul este de acord cu acest contract de publicitate, termeni si conditii / politica de confidentialitate al platformei www.ghidulmirilor.ro .
 1. Să plătească preţul specificat pe platforma, in functie de pachetul ales de catre client. A se citi cu atentie fiecare detaliu/ continut al pachetelor de servicii oferite de www.ghidulmirilor.ro
 2. Fiecare client isi alege pe propria raspundere pachetul pe care doreste sa il foloseaasca

 4.2. Să nu revendice drepturile de autor asupra graficii realizate de MASTEREX STYLE SRL (daca este cazul). Acest contract nu implică un transfer de copyright sau de marcă, sau al altor drepturi de proprietate intelectuală.

 4.3 Clientul executa singur si pe propria raspundere listarea , materialul ce va fi prezent pe platforma. Astfel, clientul este singura parte care raspunde de continutul materialelor (poze, imagini, link-uri, texte si /sau alte materiale). Clientul raspunde in totalitate de listarea introdusa sau cea revendicata de pe platforma Ghidulmirilor.ro .

 4.4 Revendicarea unei listari/afaceri pe platforma se poate efectua numai de un reprezentant legal al firmei al cui proprietate este afacerea listata. Prin revendicarea afacerii persoana care executa aceasta operatiune, declara ca este reprezentant legal al firmei respective.

 4.5 Să comunice în scris catre MASTEREX STYLE SRL neprimirea facturii în termen de 15 zile de la data efectuării plăţii, pentru a primi o copie certificată.

 4.6 Schimbarea pachetului ales de client se face in mod individual si pe propria raspundere, cu ajutorul pasilor descrisi in setarile din Contul Propriu.

 4.7 Sa respecte utilizatorii platformei www.ghidulmirilor.ro , care folosesc, vizualizeaza platforma , precum si pagina personala a clientului.

 Art.5. PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

 Clientul poate alege oricare din pachetele afisate pe platforma . A se citi cu atentie inainte de alegere, continutul fiecarui pachet.

 5.1 Contravaloarea pachetului ales se poate achita online cu card bancar sau prin transfer bancar. Plata online cu cardul este securizată și oferită de EuPlătesc.ro. Afisarea listarii devine vizibila pe www.ghidulmirilor.ro , numai dupa achitarea prin metodele mentionate anterior, a pachetului ales.

 5.2 Pachetele pot fi achitate lunar, cu ajutorul sistemului de plata recurenta, sau anual.

 5.3. TVa-ul va fi platit de catre client, conform dispozitiilor Codului Fiscal din România.

 5.4 Contravaloarea pachetului ales va fi platit in moneda nationala, in lei.

 Art. 6. DURATA CONTRACTULUI

Contractul incepe la data plăţii sumei de catre client, contravaloarea pachetului ales. Listarea va fi afisata pe platfroma www.ghidulmirilor.ro in functie de pachetul ales de client si de plata efectuata de acesta.

 Art.7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Contractul încetează la termen sau cu acordul părţilor.

 Art.7.2. MASTEREX STYLE SRL poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără îndeplinirea altor formalităţi, în următoarele situaţii:

 1. In cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la termenele convenite, în acest caz, listarile/promovarile online pot fi scoase / suspendate de pe site-ul www.ghidulmirilor.ro
 2. In cazul in care clientul a introdus/postat date/texte/imagini nereale sau neadevarate, sau cu caracter obscen sau jignitor pentru alte persoane/companii/firme.
 3. Clientul poate renunta la contractul incheiat cu MASTEREX STYLE SRL prin notificare in scris cu 15 zile calendaristice inainte de anularea contractului. Pana la data anularii contractului sumele trebuiesc achitate de catre client. Sumele odata platite cu cardul sau prin transfer bancar (OP) vor ramane achitate, fara posibilitate de returnare a banilor de catre MASTEREX STYLE SRL.

 Art.8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Forţa Majoră şi Cazul Fortuit exonerează de răspundere partea care le invocă, prin notificare scrisă, în termen de 3 zile de la producerea lor.

 Art.9. ALTE CLAUZE

9.1.. MASTEREX STYLE SRL îşi rezervă dreptul de a modifica site-uL pe care îl deţine şi gestionează.

 9.2. MASTEREX STYLE SRL are dreptul să nu afişeze sau să suspende afişarea listarilor şi/sau bannerelor postate de client, în cazul în care va constata că acestea ar prejudicia sub orice formă persoane fizice sau juridice, ar încălca legislaţia în vigoare, sau ar contraveni bunelor moravuri.

 9.3. Clientul declară că:

 • listarile, cuvintele sau grafica, respectă prevederile legale, nu prejudiciază în niciun fel un terţ şi îşi asumă întreaga răspundere pentru forma şi conţinutul acestora, garantându-l pe MASTEREX STYLE SRL în acest sens.
 • înţelege să nu folosească grafică realizată de MASTEREX STYLE SRL în relaţiile cu terţii (daca este cazul) fără acordul MASTEREX STYLE SRL
 • îşi asumă integral răspunderea pentru materialele şi textele publicate în listarile proprii

este de acord ca datele şi informaţiile din listarile proprii (text şi grafică) precum şi datele sale de identificare să fie stocate, prelucrate şi făcute publice. Este de acord să primească informaţii cu caracter comercial, prin orice mijloace de comunicare, ce nu necesită intervenţia unui operator.

 • a fost informat asupra dreptului de acces, intervenţie, opoziţie şi asupra tuturor celorlalte drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ale persoanelor fizice prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, pe care le pot exercita prin transmiterea unei cereri scrise, semnate şi datate la sediul MASTEREX STYLE SRL

9.4. Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Asistență Clienţii, 0722.851.898 .

 Art.10. LITIGII

10.1. Eventualele litigii intervenite între părţi vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile convin să fie de competenţa instanţelor judecătoreşti unde este situat sediul SC MASTEREX STYLE SRL.

 10.2 In drept acest Contract de Prestari Servicii / Publicitate are valoare de contract semnat de ambele parti. Folosirea serviciilor oferite de www.ghidulmirilor.ro tine loc de semnatura traditionala aplicata pe orice contract. La intocmirea acestui contract se tine cont de dispozitiile Codului Civil, Codului Comercial, precum si de actele normative existente in vigoare la data incheierii acestuia.